Hogy tetszik Önnek a Szövetség új weboldala?


Behozatali vámok

A Bizottság (EU) 2018/316 végrehajtási rendelete (2018. március 2.) a gabonaágazatban 2018. március 3-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

 

A 642/2010/EU rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre 2018. március 3-től alkalmazandó behozatali vámok

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)  (2)

(EUR/tonna)

1001 11 00

KEMÉNYBÚZA, vetőmag

0,00

1001 19 00

KEMÉNYBÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

közepes minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

gyenge minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

ex 1001 91 20

KÖZÖNSEGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 99 00

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 10 00

ROZS, vetőmag

0,00

1002 90 00

ROZS, a vetőmag kivételével

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (3)

0,00

1007 10 90

CIROKMAG, a hibrid vetőmag kivételével

0,00

1007 90 00

CIROKMAG, a vetőmag kivételével

0,00

 

 

(1)  Az importőr a 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében a következő vámcsökkentésekben részesülhet:

tonnánként 3 EUR, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tenger partján (a Gibraltári-szoroson túl) vagy a Fekete-tenger partján található, amennyiben az áruk az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkeznek az Unióba,

tonnánként 2 EUR, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van, amennyiben az áruk az Atlanti-óceánon keresztül érkeznek az Unióba.

(2)  A 1001 11 00, a 1001 19 00, az ex 1001 99 00 (kiváló minőségű közönséges búza, a vetőmag kivételével), a 1002 10 00 és a 1002 90 00 KN-kód alá tartozó, Kanadából származó termékek esetében a behozatali vámot a 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (5) bekezdése szerint kell kiszámítani.

(3)  Az importőr tonnánként 24 EUR átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben a 642/2010/EU rendelet 3. cikkében megállapított feltételek teljesülnek.

 

FIGYELEM!

A kedvezményes vámkvótán kívüli 3. országból származó (Erga Omnes) kiválótól eltérő közönséges búza és árpa vámtételek A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehejtási rendelete (2017. október 12.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló rendelet alapján a következők:

Közönséges búza (közepes és gyenge minőség)
1001 99 00
Más    95 €/t

Árpa
1003 90 00
Más    93 €/t

Részleteket ld. a rendeletben és a TARIC adatbázisban.


 

 

A kedvezményes vámkvóták keretén belül behozott gabonafélék vámtételeiről és a fizetendő biztosítékokról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján tájékozódhat:

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag

Kedvezményes vámkvóták kihasználtságának állapotát gyorsinformációinkban rendszeresen frissítjük:

Gyorsinfók - megtekintése